30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Vědecký výbor

doc. PhDr. Anna Eliášová, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva
PhDr. Štefánia Andraščíková, Ph.D., Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta zdravotníctva
Magali De Pauw, Docent from Katholieke Hogesschool Brugge, Belgie
Mgr. Věra Vránová, Ph.D., LF UP v Olomouci, Ústav ošetřovatelství a porodní asistence
Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., UTB ve Zlíně, FHS
doc. MUDr. Jaroslav Slaný, CSc., UTB, FHS, Institut zdravotnických studií
MUDr. Zdeněk Adamík, Ph.D., UTB ve Zlíně, FHS, Institut zdravotnických studií, Ústav porodní asistence, porodnicko-gynekologické oddělení KNTB Zlín
MUDr. Jozef Macko, neonatologické oddělení KNTB Zlín
MUDr. David Rumpík, Klinika gynekologie a reprodukční medicíny Zlín
doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D., UTB ve Zlíně, FHS, Institut zdravotnických studií
Mgr. Jana Křemenová, UTB ve Zlíně, IZS, Ústav porodní asistence
Mgr. Helena Fremlová, UTB ve Zlíně, IZS, Ústav porodní asistence
Mgr. Ing. Olga Jurášková, UTB ve Zlíně, FMK

Očekávaní hosté

Lucie Suchochlebová Ryntová
Po studiu na FF UK pobývala pracovně a studijně v zahraničí, později působila v několika neziskových organizacích a byla lektorkou kurzů zážitkové pedagogiky. V roce 2001 stála u zrodu občanského sdružení Aperio – Společnosti pro zdravé rodičovství, jehož posláním je podpora informované volby, osobní zodpovědnosti a aktivního přístupu k rodičovství. Podílela se na řadě projektů usilujících o zlepšení služeb v mateřství a rodičovství, pracovala v redakci časopisu Aperio, je spoluautorkou Knihy porodních příběhů (Aperio/Smart Press 2006) a knihy Výchova k psychické odolnosti (Grada 2009). V současnosti se v Aperiu věnuje projektu na podporu rovného zacházení se ženami a muži na pracovním trhu a také aktivitám v oblasti porodnictví, zejména mezinárodní spolupráci. Je evropskou koordinátorkou IMBCO, Mezinárodní organizace za porodní služby pro matku a dítě. Žije v Praze a mnoho času tráví na Šumavě, kde se svou rodinou opravují bývalou hospodu, chovají včely a přispívají k činnosti spolku za obnovu a rozvoj jedné šumavské vesnice. Je matkou dvou dcer, jejichž okolnosti příchodu na svět pro ni odhalily podstatu normálního porodu a přispěly k jejímu přesvědčení, že je důležité se tomuto tématu v naší společnosti věnovat.

PhDr. Eva Labusová
překladatelka a nezávislá publicistka. Už od studentských let manželka japanologa Davida Labuse, matka dcer Alžběty, Johany a Markéty. Je přesvědčena o tom, že rodina je odrazovým můstkem pro veškeré lidské počínání v individuálním i společenském smyslu. Ti, kdo dnes přivádějí na svět děti, potřebují informace, podporu a inspiraci: Péče o rodinu je potřebná a z hlediska kvalifikovanosti náročná práce.Období těhotenství, porodu a raného věku má mimořádnou důležitost. Snaha o svobodu a rovnoprávnost žen ztrácí smysl, pokud vede k oslabování mateřských instinktů a nepřirozenému potírání přirozených rozdílů mezi mužským a ženským pohlavím. Jak dnes zacházíme s dětmi, tak budou ony zítra zacházet se sebou, s bližními i s okolním světem.