30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Mgr. Jana Křemenová

Absolventka gymnázia ve Žďáru nad Sázavou, SZŠ Jaselská Brno, obor porodní asistentka, FF UK Praha, pedagogika, psychologie, péče o nemocné.

Pracovala jako odborná učitelka na SZŠ a VOŠZ Zlín a nyní působí jako akademická pracovnice Ústavu zdravotnických studií FHS UTB ve Zlíně. Věnuje se profesní přípravě porodních asistentek. Zabývá se výukou pedagogiky, psychologie, lidské sexuality, ošetřovatelské teorie, prenatální a domácí péče a alternativního porodnictví.

Podílí na přípravě a realizaci přednáškových cyklů pro Univerzitu 3.věku při UTB. Dále se věnuje celoživotnímu vzdělávání porodních asistentek a příslušníků ostatních zdravotnických profesí. Přednáší na konferencích se zdravotnickou a zejména porodnickou tématikou, publikuje ve sbornících odborných konferencí, v odborných časopisech.

Svůj pohled na porodnickou péči si rozšířila odbornou stáží v kolébce evropského porodnictví ve Francii, v pařížských porodnicích, při konzultacích s francouzskými porodními asistentkami.

Již 15 let se věnuje také skupinové a individuální přípravě žen a jejich partnerů na těhotenství, porod a rodičovství.