30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Mgr. Helena Fremlová

Absolventka Střední zdravotnické školy ve Zlíně, obor dětská sestra a porodní asistentka. Praxe ve FNsP Brno na ARO jako zdravotní sestra, dále porodní asistentka na porodním sále porodnicko-gynekologického oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati.

Vysokoškolské vzdělání v získala na PdF UP Olomouc. V letech 1998 – 2005 působila jako odborná učitelka u oboru porodní asistentka a všeobecná sestra na SZŠ a VOŠZ Zlín.

Od roku 2005 pracuje jako akademický pracovník na Ústavu porodní asistence Institutu zdravotnických studií v rámci FHS UTB ve Zlíně. Vyučuje studentky oboru Porodní asistentka mimo jiné v předmětech Ošetřovatelství v gynekologii a porodnictví, Klinická cvičení v gynekologii a porodnictví, Komunitní ošetřovatelství. Vyučuje také v programu U3V. Je členkou České konfederace porodních asistentek a Sdružení porodních asistentek Zlínského kraje.

Zajímá se o problematiku kompetencí porodních asistentek v primární i sekundární péči.