30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Program
3. kongresu s mezinárodní účastí Pohledy na porod

Celý program v grafické podobě je ke stažení zde..
8:00 – 9:00 prezence účastníků kongresu
9:00 – 9:15 Slavnostní zahájení kongresu

I. blok přednášek

9,15 – 9,30 Vzdelávanie pôrodných asistentiek a fyzioterapeutov v kontexte multidisciplinárného prístupu vo výučbe. Štefánia Andraščíková, Kamila Kochová, Silvia Žultáková, Ľubica Derňárová, Prešov
9,30 – 9,45 Zdravotní péče o těhotnou ženu v Jihoafrické republice František Grossmann, Zlín
9,45 – 10,00 Education of midviwes in Finland Marjatta Perttilä, Tampere, Finsko
10,00 – 10,15 Pôrod z pohľadu novorodenca Hana Padyšáková, Bratislava
10,15 -10,30 diskuse
10,30 – 10,45 Káva

II. blok přednášek

10,45 – 11,30 Informovaný souhlas v porodnictví Ondřej Dostál , Praha
11,30 – 12,15 Porodní asistentka Barbara Kosfeld, Německo
12,15 – 12,30 diskuse
12,30 – 13,00 Oběd

III. blok přednášek

13,00 – 13,10 Pohled na současné porodnictví - jednota a boj protikladů Pavla Brychtová, Zlín
13,10 – 13,30 Pohled psychologa - Sebeurčení ženy Eva Labusová , Praha
13,30 – 13,50 Mezinárodní iniciativa za porodní péči pro matku a dítě Lucie Suchochlebová Ryntová, Praha
13,50 – 14,10 Homeopatie v porodnictví – kasuistika Ilona Ludvíková, Brno
14,10 – 14,25 Kam kráčí porodní asistence v České republice? Věra Vránová, Olomouc
14,25 – 14,40 Utajované porody, baby boxy, ambulantní porody, nemocniční porody a další možnosti nabídky rodičkám v ČR Miloslava Kameníková, Brno
14,40 – 15,00 Káva

IV. blok přednášek

15,00 – 15,15 Marketing porodní asistence Olga Jurášková, Zlín
15,15 – 15,30 Porod z pohledu porodní asistentky KNTB Zlín Kateřina Slováčková, Zlín
15,30 – 15,45 Porod z pohledu zdravotnického záchranáře Dana Polášková , Zlín
15,45 – 16,05 Privátní praxe porodní asistentky Radmila Dorazilová , Zlín
16,05 – 16,20 Pohled specialisty - Ve světě sluchového postižení Anna Kučerová, Olomouc
16,20 - 16,30 Co můžeme my zdravotníci změnit v našich porodnicích Nina Peloušková, Třinec
16,30 - 16,45 Kvalita péče o novorozence Kateřina Žárská, Zlín
16,45 - 16,55 Semestr studia porodní asistence ve Finsku Alena Chrastinová, Zlín
16,55 – 17,00 Ukončení konference

Průběžně probíhá prezentace posterů

17:00 – 19:00
společenský večer