30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

přihlásit se zde

Přihláška na kongres Pohledy na porod

Celý dokument s pozvánkou na akci je ke stáhnutí zde.

Jak a do kdy se lze přihlásit na kongres Pohledy na porod?
1. Prostřednictvím elektronické přihlášky k aktivní účasti do 1. 3. 2009 zde
2. Prostřednictvím elektronické přihlášky k pasivní účasti do 10. 4. 2009 zde
3. Prostřednictvím e-mailu k pasivní účasti na adresu kongres@pohledynaporod.utb.cz do 10. 4. 2009.
4. Poštou k pasivní účasti na adresu: Mgr. Jana Křemenová, Příluky 372, 760 01 Zlín do 10. 4. 2009
5. Odeslání příspěvku ve formě abstraktu a dále ve formě plného znění do 31. 3. 2009.

Odeslání příspěvku ve formě abstraktu a dále ve formě plného znění do 31. 3. 2009.
Po recenzi budou příspěvky publikovány ve sborníku. Přihlásit k pasivní účasti po 10.4. 2009 bude možné na místě konání. Na základě přihlášky Vám bude vystavena faktura.

Aktivní vystupující, zařazený do programu, 1. autor – bez poplatku, členky SPAZK 200 Kč, ostatní 600 Kč, studenti 200 Kč, platba na místě 700 Kč.

Dokladem o zaplacení se prokáže účastník při prezenci. Do přihlášky je nutno uvést kompletní fakturační údaje. Fakturu je třeba uhradit do 19. 4. 2009.