30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

O kongresu

Hlavním tématem 3. ročníku kongresu porodních asistentek je Pohledy na porod. Kongres je určený pro porodní asistentky, studentky porodní asistence, vyučující porodní aistence na všech vzdělávacích ústavech v České i Slovenské republice apro dětské sestry z praxe. Kongres patří do celoživotního vzdělávání a jak aktivní, tak i pasivní účinkující získávají ocenění formou kreditů. Cílem je nabídnout garantovaný kvalitní odborný program pro nelékařské zdravotnické pracovníky a přispět ke zvýšení společenské prestiže porodnictví a porodní asistence.


mapa centrum Zlína
Datum: 30. dubna 2009
Místo konání:
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Academia Centrum (budova U2), Mostní 5139, 76001 Zlín

Lokace pořádané konference: Pěší - z vlakového a utobusového nádraží směrem k 21. budově (areál Svit), projít podchodem, v podchodu se dát napravo, směr k velkému kinu, přejít silnici po pravé straně.

Tématické okruhy

Pohled na porod z hlediska týmové práce zainteresovaných profesionálů
Pohled na porod z hlediska psychologa
Pohled na porod z hlediska holistického pojetí porodní asistence
Pohled na porod z hlediska uplatňování práv ženy
Pohled na porod z hlediska multikulturního
Pohled na porod výzkumný a vědecký

Organizátor kongresu: Mgr. Jana Křemenová | e-mail: kremenova (zavináč) fhs.utb.cz
PR manažer: Alexandra Foretová | e-mail: kongres (zavináč) pohledynaporod.utb.cz