30. duben 2009
Academia Centrum
UTB ve Zlíně

3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester, všeobecných sester a zdravotnických záchranářů Pohledy na porod

Kongres Pohledy na porod


Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Institut zdravotnických studií, Ústav porodní asistence

ve spolupráci s
Českou konfederací porodních asistentek,
Sdružením porodních asistentek Zlínského kraje,
Porodnicko-gynekologickým oddělením Krajské nemocnice Tomáše Bati,
Neonatologickým oddělením Krajské nemocnice Tomáše Bati,
Fakultou multimediálních komunikací UTB ve Zlíně, Ústavem marketingových komunikací,

Pod záštitou primátorky města Zlína PhDr. Ireny Ondrové
a děkana Fakulty humanitních studií prof. PhDr. Vlastimila Švece, CSc.

vás zvou na 3. kongres s mezinárodní účastí porodních asistentek, dětských sester,
všeobecných sester a zdravotnických záchranářů

Pohledy na porod